Sản Xuất Phim

DEMI FILM chính thức được cục Nghệ Thuật Điện Ảnh cấp phép sản xuất phim năm 2017 .

Với kinh nghiệm thực tế của êkip nhiều năm tham gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực  nghệ thuật từ những năm 2010 đến nay. 

DEMI FILM đáp ứng mọi nhu cầu sản xuất  Phim Điện Ảnh,  Phim Truyền Hình, Phim Sitcom, Phim Ngắn, MV. Clip ...