Đối tác chiến lược

Đạo diễn: Đỗ Nam với Viral video Về quê ăn tết của Tập đoàn SCG, Bóng đá đường phố của Tập đoàn SCG

Đạo diễn: Huy Trường với Video giới thiệu doanh nghiệp Nhựa Đạt Hòa

D.O.P: A Dong Nguyen với Điện máy xanh, Về quê ăn tết, Tạp hóa BB Link, Giới thiệu căn hộ mẫu Sunshine Group

Hãy đến với Demi Film để được sản phẩm tốt nhất.

img"0909.68.37.87       mkt.demigroup.vn@gmail.com

alt
.phone_ft_fix, .mail_ft_fix { }