Thế nào là TVC - quá trình sản xuất

TVC là từ viết tắt của television commercial, nghĩa là quảng cáo truyền hình.

Hãy đến với Demi Film để được sản phẩm tốt nhất.

img"0932 32 37 87

alt
.phone_ft_fix, .mail_ft_fix { }