TVC, VIRAL DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THAM KHẢO

Đây là những đoạn TVC - Quảng Cáo - Viral tự giới thiệu  ... dành cho khách hàng tham khảo .

Bạn đang muốn có một chiến dịch quảng cáo bằng video cho doanh nghiệp của mình . Bạn hãy xem những clip mẫu tham khảo đa dạng nhiều chùng loại và gửi mẫu cho chúng tôi sẽ giúp bạn tư vấn hoàn chỉnh để có một phương án sản xuất tốt nhất và mang tính khả thi cũng như hiệu quả cao . 

Liên hệ với chúng tôi  : Email demifilm.qkh@gmail.com

Điện thoại  : 0932 323 787