Đạo Diễn

Tổng hợp những đạo diễn phim, TVC, tự giới thiệu , MV .. 

Những người được đánh giá chuyên môn cao và tận tình trong công việc . 

Là những người được DEMI FILM lựa chọn để đảm bảo chất lượng sản phẩm cho quý khách hàng .